Bachelor Medisch Hulpverlener krijgt BIG-registratie

Het kabinet heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat drie differentiaties van de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) worden opgenomen in de Wet BIG.

Bachelor Medisch Hulpverlener

Het gaat om de differentiaties ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek-interventiecardiologie. Deze BMH’ers krijgen een functioneel zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen. Concreet betekent dit dat zij handelingen zonder toezicht en tussenkomst van een arts mogen verrichten.

Minister Kuipers

“De geselecteerde BMH’ers zijn van toegevoegde waarde omdat zij breed inzetbaar zijn in de acute zorg. Zij krijgen een functioneel zelfstandige bevoegdheid, waarmee zij kunnen ingrijpen wanneer dat noodzakelijk is. Dat is ook in het belang van de patiëntveiligheid.”

Voorwaarden

De opname in het BIG-register gebeurt als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet het opleidingsprogramma worden aangepast, zodat studenten tijdens de opleiding meer praktijkervaring opdoen.

Daarnaast moet het beroep waartoe de opleiding Medische Hulpverlening met de drie differentiaties opleidt een andere naam gaan dragen. De term ‘bachelor’ wordt namelijk gehanteerd in de specifieke context van een opleiding of graad, waardoor het niet is toegestaan deze term te gebruiken voor een beroepstitel.

Tot de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving kunnen BMH’ers onder verantwoordelijkheid van een zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde werken.

Plaats een reactie