‘Babyluikje niet de oplossing’

Nu Tsjechië ook de mogelijkheid biedt om ongewenste kinderen te vondeling te leggen via een babyluikje, laait de discussie rond het doel van het luikje in alle hevigheid weer op. De VN zegt dat het babyluikje het recht van kinderen op het kennen van hun afkomst schendt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in hulp bij gezinsplanning, geboortebeperking en ongewenste zwangerschappen.

Fiom, gespecialiseerd in het begeleiden van onbedoeld zwangere vrouwen onderschrijft deze uitspraak: ‘Noch de moeder noch het kind is gebaat bij een babyluikje. De moeder krijgt niet de zorg die zij nodig heeft, het kind is niet meer in staat om later zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen. Het kennen van je afkomst is nu juist van essentieel belang. Het helpt mogelijke psychosociale problemen op latere leeftijd te voorkomen.’

‘Als door invoering van babyluikjes, lijkjes kunnen worden voorkomen, dan zijn we daar als Fiom voor. Maar het vondelingenluikje staat nog steeds ter discussie:uit internationaal onderzoek blijkt dat in die landen waar een babyluikje is ingevoerd er desondanks nog steeds vondelingen (dood of levend) worden gevonden’, meent Ellen Giepmans, werkzaam bij Fiom.

‘Ook blijkt dat men met deze voorziening niet die doelgroep bereikt waarvoor deze voorziening was bedoeld. Bovendien is noch de moeder noch het kind (laat staan de vader) uiteindelijk bij deze voorziening gebaat. De moeder krijgt niet de zorg die ze nodig heeft; het kind is niet meer in staat om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen. En het biedt de omgeving van de vrouw de mogelijkheid om het kind te laten verdwijnen, wanneer de waarheid niet aan het licht mag komen.’

Beroep op ons allemaal
‘Ondanks alle voorzieningen blijft er een groep vrouwen die je juist op dat moment niet kunt bereiken’, vervolgt Giepmans. ‘Deze groep is zo gemêleerd dat er geen gemene deler aan te geven is. Het gaat niet alleen om tienermoeders, drugsverslaafden of prostituees. Gelet op de, gelukkig, geringe aantallen in Nederland doen we het zo slecht nog niet. Hoe je ook die 1 tot 2 gevallen per jaar, die nu bekend worden, kunt bereiken waarin het nu nog helemaal fout gaat, waar de vrouw geen beroep doet op ondersteuning/ hulp van wie dan ook, blijft een heikel punt. Zelfs met veel geld en grote overheidscampagnes valt dit niet helemaal te voorkomen.

Dit feit doet een beroep op ons allemaal: ben alert op signalen, biedt een luisterend oor of hulp aan vrouwen in deze situatie of die ervoor uit durven komen hun kind te hebben gedood of te vondeling hebben gelegd. Ons streven is om alle onbedoeld zwangere vrouwen die daar behoefte aan hebben, te begeleiden bij het maken van keuze: abortus, de zwangerschap uitdragen, het kind ter adoptie afstaan, kiezen voor pleegzorg of het kind zelf opvoeden. Het babyluikje is wat ons betreft geen optie.

Plaats een reactie