Baangarantie voor startende leraren

Zo’n 200 beginnende basisschoolleraren krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van 200 ervaren collega’s met de garantie op een vaste baan.

lerares, docent, schoolbord

De beginnende leraren kunnen daardoor werkervaring voor de klas opdoen en een betere start maken in het onderwijs. Ervaren leraren krijgen door dit initiatief meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een master.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker stellen hiervoor zo’n €5 miljoen beschikbaar.

Lerarenagenda: Vierslagleren leidt tot beter onderwijs

Goede start en voldoende doorgroeimogelijkheden voor leraren
Het succesvolle ‘Vierslagleren’ project is ontwikkeld door de Katholieke Pabo Zwolle en slaat vier vliegen in één klap:

1. startende leraren kunnen werkervaring opdoen (en blijven zo behouden voor het onderwijs)
2. startende en ervaren leraren kunnen een master behalen
3. de school profiteert van het onderzoek van de master
4. meer samenwerking tussen de opleiding en de schoolpraktijk

Minister Bussemaker wil Pabo-afgestudeerden meer perspectief bieden op een baan in het onderwijs. “Het is belangrijk dat zij direct na hun afstuderen praktijkervaring op kunnen doen. De schoolpraktijk maakt iemand immers pas echt tot een goede leraar. Dat vraagt om goede begeleiding. Met een ervaren leraar in de rol van coach geven we beginnende leraren aan het begin van hun loopbaan een goede start.”

Koppel van ervaren en startende leraar
De ervaren basisschoolleraren volgen een masteropleiding of een tweedegraads opleiding door gebruik te maken van de Lerarenbeurs. Naast een dag studie krijgen zij een dag extra verlof om te werken aan een schoolontwikkelingstraject, een onderwijsvernieuwing of een stage in het voortgezet onderwijs. Deze twee dagen worden zij vervangen door een startende leraar die de afgelopen drie jaar is afgestudeerd en die ook een masteropleiding volgt. Samen vormen zij de komende twee jaar zo’n 200 koppels.

Staatssecretaris Dekker heeft hoge verwachtingen van het project: “Jonge juffen en meesters blijven behouden voor het onderwijs en ervaren leerkrachten krijgen tijd en ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld een master te volgen aan de universiteit. Vierslagleren kent drie winnaars: leraren, leerlingen en niet te vergeten de ouders.”

Meer vraag naar goede leraren
In 2020 zal met name in de grote steden een groot tekort ontstaat aan leraren in het primair onderwijs. In veel andere regio’s daalt de werkgelegenheid als gevolg van daling van het aantal leerlingen.

Lerarenagenda
Vorig jaar presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda 2013, waarin het vergroten van de carrièremogelijkheden van leraren centraal staat. De agenda kwam tot stand met input leraren zelf. Doel van de Lerarenagenda is het beroep van leraar aantrekkelijker maken door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling van leraren.

Meer informatie
www.delerarenagenda.nl

Plaats een reactie