Baanbrekend onderzoek maakt oorzaken angst en depressie zichtbaar

Dat zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van angst en depressie is al langer bekend. Voor het eerst zijn nu echter de verschillende effecten van aanleg en omgeving in het brein aangetoond. Onderzoek van Saskia Wolfensberger levert onmisbare kennis om in de toekomst genetische en omgevingsfactoren voor angst en depressie te ontwarren en behandeling van de klachten hierop aan te passen. Wolfensberger promoveert woensdag 11 mei aan VUmc.

Met behulp van MRI maakte Wolfensberger afbeeldingen van hersenactiviteit bij eeneiïge tweelingen. In haar onderzoek vergeleek ze MRI’s van leden van een eeneiïge tweeling met hoog risico op angst en depressie met hun tweelingbroer of –zus met een lage kans op deze stoornissen. In de hersenactiviteit bleken inderdaad opvallende verschillen op te treden. ‘Aangezien eeneiïge tweelingen genetisch identiek zijn, moeten de gevonden verschillen verklaard worden door omgevingsfactoren’, aldus Wolfensberger.

Door gebruik te maken van controlegroepen van eeneiïge tweelingen waarbij beide helften een laag of juist een hoog risico op angst- en depressieklachten vertoonden, kon ook een gebied in de hersens worden aangewezen (frontale kwab) waarop zowel genetische als omgevingsfactoren een schadelijke invloed hebben.

Bij toekomstig onderzoek moet rekening worden gehouden met deze resultaten door deelnemers aan MRI-onderzoek te screenen op de aanwezigheid van genetische of omgevingsbepaalde risicofactoren voor angst en depressie. Ook onderzoeken naar andere neuropsychiatrische stoornissen die gebaseerd zijn op gecombineerde genetische en omgevingsgedreven oorzaken kunnen gebruik maken van deze nieuwe onderzoeksopzet.

Saskia Wolfensberger maakte gebruik van resultaten van longitudinale onderzoeksgegevens over angst en depressie, voortgekomen uit het Composite International Diagnostic Interview. In eerder onderzoek werd de sterk voorspellende waarde op het gebied van angst en depressie van dit interview aangetoond.

Plaats een reactie