Zelf AWBZ-zorg aanvragen via website CIZ groot succes

Opvallend veel mensen maken sinds begin 2010 gebruik van een nieuwe mogelijkheid om AWBZ-zorg aan te vragen. Dit kan nu gemakkelijk vanuit huis via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid.

De AWBZ vergoedt bijzondere ziektekosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Het CIZ is de instantie die deze zorg toewijst. Om de papieren rompslomp voor mensen die zorg nodig hebben tot een minimum te beperken, had het CIZ het aanvraagformulier al vergaand vereenvoudigd. Deze AWBZ-aanvraag kwam als meest verbeterde formulier naar voren uit het onderzoek ‘Begrijpelijke Formulieren 2009’, dat SIRA-Consulting uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Snel en eenvoudig via internet
Sinds begin 2010 maakt het CIZ het nog gemakkelijker om AWBZ-zorg aan te vragen. Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen nu een aanvraag indienen via www.ciz.nl. Ook familie of contactpersonen kunnen deze aanvraag verzorgen. Vanaf april 2010 is bovendien identificatie met DigiD mogelijk en kan de hele aanvraag snel en eenvoudig worden afgerond via internet. Uiteraard moet daarna nog wel de aanvraag worden beoordeeld door het CIZ.
Een aanvraag via www.ciz.nl is uitsluitend mogelijk voor AWBZ-zorg. Mensen die naast AWBZ-zorg ook andere hulp of zorg nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, kunnen de complete aanvraag regelen via een andere website: www.regelhulp.nl.

Divers
De mensen die de website www.ciz.nl weten te vinden om een aanvraag voor AWBZ-zorg te doen zijn heel divers. Zo zijn er ouders die zorg aanvragen voor een gehandicapt kind tot een bejaarde mevrouw die al zorg ontvangt maar nu naar een verzorgingshuis wil. Het aantal mensen dat AWBZ-zorg vraagt in de vorm van een persoons gebonden budget (pgb) is relatief groot. Deze mensen willen de zorg die door het CIZ is geïndiceerd zelf inkopen. Of mensen voor een pgb in aanmerking komen bepaalt het zorgkantoor. Deze stelt ook de hoogte vast van het pgb.

Plaats een reactie