AWBZ en accijns op alcohol ontbreken in Miljoenennata

In de Rijksbegroting voor 2011 ontbreken opmerkingen over de toekomst van de AWBZ. Bij de brede heroverweging van eind maart deden topambtenaren vier voorstellen:

1. Alle AWBZ-zorg als persoonsgebonden budget aanbieden;
2. Gemeenten gaan AWBZ uitvoeren;
3. Zorgverzekeraars gaan AWBZ uitvoeren;
4.De AWBZ wordt versoberd.

Kennelijk heeft de regering nog niet gekozen. Deze observatie maakte Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel planbureau. Hij deed dat in Wassenaar bij de opening van de Prinsjesdagbeschouwing op woensdag 22 september, die de Blommestein Groep had georganiseerd. Hieraan namen circa veertig mensen deel met belangrijke functies in de gezondheidszorg. Schnabel memoreerde verder dat de zorg met zijn 71 miljard bestedingen circa 30% van de Rijksbegroting uitmaakt. Dat is veel meer dan voor cultuur (900 miljoen euro) en tweemaal zo veel als voor onderwijs.

Ondergetekende nam ook deel aan de genoemde Prinsjesdagbeschouwing. Mij viel op dat de accijns op tabak wel en die op alcohol niet omhoog gaat. Een verhoging van de alcoholaccijns verhoogt de inkomsten voor ’s Rijks schatskist, verlaagt het te hoge alcohol gebruik per Nederlander en vermindert de zorgkosten. Dat laatste is het geval onder meer omdat dan minder gevallen van comazuipen en geweldpleging in uitgaanscentra optreden.

Op vrijdag 7 april 2011 organiseert het Julius Centrum een congres over de toekomst van de indicatiestelling en de AWBZ. Een belangrijk thema wordt de harmonisatie van indicatiestelling in de AWBZ, de jeugdzorg, de WMO en de sociale zekerheid. En natuurlijk komen voorstellen van de regering over de toekomst van de AWBZ ook aan de orde. Die zijn tegen die tijd vast wel beschikbaar. Reserveer alvast die datum. In december 210 verschijnt de congresbrochure.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie