Autralische zorginnovaties interessant voor Nederland

In Australië komen vier zorginnovaties op die voor Nederland interessant zijn. Ten eerste zijn er 36 eerstelijnsklinieken gestart met een breed aanbod van eerstelijnszorg, medische specialistische spreekuren en eerstelijns GGz. Ze heten in Australië superclinics. Ze staan in Nederland bekend als anderhalfde lijnszorg.

De tweede groep innovaties staat bekend onder de naam Headspace. Onder deze naam bieden huisartsen geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan jongeren aan. Zij doen dat samen met maatschappelijk werkers en psychologen. Bij voorkeur in een apart gebouw met de uitstraling van een jeugdhuis.

De derde groep innovaties betreft telezorg. Dat heet in Australië in computer based treatment. De eerstelijn biedt telezorg aan ver weg wonende patiënten aan met angststoornissen en depressie.

De vierde innovaties betreffen zorg aan minderheidsgroepen. Dat zijn in Australië voor de Aboriginals. Zij blijken onvoldoende de weg te vinden in de reguliere zorg en behoefte aan artsen en andere professionals die hun cultuur en omstandigheden kennen.

Al deze informatie kreeg ik op dinsdag 14 september van mijn collega David Perkins die bij de University of Sydney werkt. Hij is daar veel betrokken bij zorginnovaties op het terrein van geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg. Hij verbleef twee dagen in Utrecht en wisselde veel informatie uit met onder andere ondergetekende. Wil je met hem corresponderen? Stuur dan een mail naar mijn secretaresse Annet Esser op A.F.Esser@umcutrecht.nl

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie