Automatische patiëntbewaking vergroot overlevingskans

Philips heeft bekendgemaakt dat de IntelliVue MP5SC-monitor voor vitale functies is gebruikt in een wereldwijd multicentrisch onderzoek. Het onderzoek was gericht op herkenning van verslechterende patiënten op algemene ziekenhuisafdelingen en verbetering van hun uitkomst.

Een van de bevindingen is dat toepassing van een elektronische automatische monitor voor vitale functies als hulpmiddel voor de meting van vitale functies en de berekening van early warning scores (EWS) de overlevingskans vergrootte van patiënten voor wie een spoedinterventieteam (SIT) moest worden opgeroepen.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het augustusnummer 2012 van het Journal of Critical Care Medicine.

De onderzoekers hebben onderzocht wat de effecten zijn als de monitors in de bestaande protocollen voor SIT-oproepen van algemene ziekenhuisafdelingen worden opgenomen, aan de hand van de overleving van SIT-oproeppatiënten, ernstige ongewenste voorvallen en opnameduur. Het onderzoek leverde onder andere de volgende resultaten op:

– De overlevingskans steeg met 6,3 procent onder patiënten voor wie het SIT werd opgeroepen.
– De gemiddelde opnameduur daalde met 3 procent in de ziekenhuizen in de Verenigde Staten die aan het onderzoek meededen.
– De tijd die nodig was om een set vitale functies te meten en vast te leggen, daalde van 4,1 minuten tot 2,5 minuten, resulterend in 1,7 verpleeguren per dag, waardoor verpleegkundigen hun energie meer op andere aspecten van de patiëntzorg kunnen richten.

“Vroegtijdige herkenning van verslechterende patiënten door bewaking en analyse van de vitale functies brengt geen voorstelbaar risico met zich mee, maar heeft wel een belangrijke positieve kant,” aldus hoofdauteur Rinaldo Bellomo, M.D., Ph.D., directeur Intensive Care Research in het Austin Hospital in Melbourne, Australië. “Klinische adviezen wijzen op mogelijke problemen voordat deze de kans krijgen zich te ontwikkelen, en helpen zo de opnameduur te bekorten. Vroegtijdige interventies kunnen de patiëntuitkomsten aanzienlijk verbeteren en ziekenhuizen veel geld besparen.”

Het onderzoek is uitgevoerd op twaalf algemene verpleegafdelingen van ziekenhuizen in vijf landen, waaronder in Nederland. In totaal namen meer dan 18.000 patiënten aan het onderzoek deel.

“Deze ontwikkelingen berusten op het belangrijke concept dat patiëntenzorg geen individuele inspanning meer is, maar het effectiefst is wanneer zorgverleners als een team samenwerken en gebruikmaken van de beste gegevens die beschikbaar zijn,” zei dr. Bellomo.

De IntelliVue MP5SC-monitors van Philips die in het onderzoek werden gebruikt, waren voorzien van het geïntegreerde en automatische IntelliVue Guardian EWS-hulpmiddel voor klinische beslissingsondersteuning (clinical decision support, CDS). Met verbeterde patiëntuitkomsten als doel worden gegevens door CDS-hulpmiddelen als de EWS geanalyseerd, geïnterpreteerd en op een zinvolle manier gepresenteerd om artsen te helpen patiënten sneller te beoordelen en behandelingen in te stellen.

Plaats een reactie