Autisme werkt wel!

0
584

Er zijn zeven projecten gestart die mensen met autisme aan het werk moeten helpen. Begin 2011 gingen het Fonds Psychische Gezondheid en Start Foundation op zoek naar vernieuwende initiatieven om mensen met autisme meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Van de ruim 150 aanvragen zijn er nu zeven projecten niet alleen geselecteerd, maar ook gestart met de uitvoering.

De projecten richten zich op verschillende thema’s en problemen waar werkzoekenden en werknemers met autisme mee te maken hebben. Bijvoorbeeld het behalen van een startkwalificatie, de overgang van school naar werk, de toegang tot passende werkgelegenheid, duurzame arbeidsdeelname en empowerment van de doelgroep en verwanten.

Tijdens een startbijeenkomst werden alle projecten aan elkaar voorgesteld en werd kennis en informatie uitgewisseld. Op de website www.autismewerktwel.nl leest u hoe de startbijeenkomst verliep. Ook vindt u daar een film waarin alle projecten worden voorgesteld en toegelicht.

De projecten zijn:
– AutiTalent B.V. ‘Meer mensen aan het werk door uitbreiding diensten’ – Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven ‘Focus op werk’
– Handicap + Studie ‘Digitale expertisemodule’
– De Koninklijke Auris Groep ‘Autisme & werk; Wat Werkt’
– Han/Seneca ‘Zelfmanagement voor studenten met autisme’
– USG Restart ‘Van school naar werk met ASS; een sluitende aanpak’
– Vilans, Refrisk en Rozijwerk ‘Autiproof Werkt’

Meer informatie: www.autismewerktwel.nl.