Autisme: Diagnose of Etiket?

Op het Autismecongres op 5 en 6 oktober 2012 van de Nederlandse Vereniging voor Autisme zal coryfee Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag zijn opwachting maken met de prikkelende stelling Autisme: diagnose of etiket?

“Classificeren is belangrijk voor de wetenschap. Maar het wordt bedenkelijk als deze labels omarmd worden door zorg en onderwijs, zoals nu gebeurt”, is de stellige mening van Van der Gaag, die al zijn gehele loopbaan een onvermoeibaar voorvechter is voor de acceptatie en ondersteuning van mensen met autisme en hun families.

Met de bouw van de nieuwe richtlijnen voor psychiaters, de zogenaamde DSM, verdwijnt het onderscheid tussen de categorieën binnen autisme (PDD-NOS, Asperger, etc.) Is dat een zegen of een vloek? Gaat er beter naar de mens worden gekeken en naar wat die nodig heeft om het te redden in de maatschappij? Maar aan de andere kant worden de criteria ook aangescherpt. Zitten straks weer meer mensen met een autismespectrumstoornis thuis omdat ze op papier te licht bevonden zijn voor begeleiding en behandeling?

Ontwikkelingen waar de NVA bovenop zit en Rutger Jan van der Gaag zijn licht over laat schijnen als een van de sprekers tijden het congres.

Voor beide congresdagen zijn nog beperkt kaarten verkrijgbaar via de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Daar is ook het complete programma te downloaden.

Plaats een reactie