Zorgpartijen maken agenda voor de zorg

De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zij doen gezamenlijk een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De Agenda bevat voorstellen rond negen thema’s, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen.

Lees meer

Nieuwe subsidies onderschrijven belang Dementelcoach

Met de nieuwe subsidies van het VSB-fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds NutsOhra, het RCOAK en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kan Dementelcoach meer mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen.

Daarnaast kunnen verwijzers geattendeerd worden op de problemen van deze mantelzorgers en de noodzaak om hen tijdig door te verwijzen.

Lees meer

Rapport Ab Klink sluit aan bij lijn zorgverzekeraars

Focus op kwaliteit in de zorg voorkomt onnodige behandelingen, vermijdbare zorg en complicaties en beperkt de jaarlijkse groei van de zorgkosten. Dat concludeert adviesbureau Booz & Company in het gepubliceerde onderzoek ‘Kwaliteit als medicijn’. ZN is blij dat het belang van het systematisch en versterkt inzetten op kwaliteit door dit rapport onderstreept wordt. Dit sluit aan bij de lijn die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars reeds hebben ingezet.

Lees meer

Subsidie voor beste innovatieproject Parkinson

De Stichting Parkinson Nederland stelt de komende drie jaar jaarlijks een projectsubsidie van 15.000 euro beschikbaar voor een zorginnovatie project dat de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten verbetert. Tijdens het ParkinsonNet Congres 2012 op 30 november 2012 wordt de eerste ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt.

Lees meer