Advies medisch specialisten over inrichting ziekenhuiszorg

Een Regieraad van achttien medisch specialisten van de ziekenhuislocaties Scheper, Bethesda en Refaja heeft zich gebogen over de zorg op de drie ziekenhuislocaties. De Regieraad bracht op verzoek van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur van Zorggroep Leveste Middenveld een advies uit.

Lees meer