Gezondheidswinst door ketenzorg

Een samenwerkingsverband van 40 huisartsen in West Brabant laat na 5 jaar regionale samenwerking aantoonbaar zien dat een organisatiestructuur met DBC financiering ( Diagnose Behandeling Combinatie) en meer samenhang tussen zorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten.

Lees meer