Gezondheidswinst door ketenzorg

Een samenwerkingsverband van 40 huisartsen in West Brabant laat na 5 jaar regionale samenwerking aantoonbaar zien dat een organisatiestructuur met DBC financiering ( Diagnose Behandeling Combinatie) en meer samenhang tussen zorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten.

Samenwerking verzekert patiënten van betere diabeteszorg

Een samenwerkingsverband van 48 huisartsen in West Brabant laat na 3 jaar regionale samenwerking zien dat een organisatie met meer samenhang tussen diabeteszorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden diabetici. Dit blijkt uit recente resultaten van Zorggroep Het Huisartsenteam.