Innovatief hulpmiddel bij ouderenzorg

Ondanks de inzet van hulpverleners in zorg en welzijn, schiet de zorg aan kwetsbare ouderen soms tekort. Een versnipperd zorgaanbod van hulpverleners veroorzaakt onvoldoende samenhang in zorg en welzijn. Het ontbreken van informatie of het elkaar onvoldoende kunnen bereiken dragen eraan bij dat hulpverleners niet optimaal kunnen samenwerken.

Hierdoor hebben hulpverleners beperkt zicht op de spelers in het zorgveld van een oudere. In reactie op deze ontwikkelingen werkt Zowel NN aan een innovatief hulpmiddel: het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP).

Lees meer