Nieuw programma zwangerschap en geboorte

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven voor een breed gedragen, beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma op het gebied van zwangerschap en geboorte. Voor dit programma is 8 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 4 jaar.