Ziekenhuisgroep Twente behaalt als eerste alle 24 veiligheidscertificaten

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) voldoet, als eerste ziekenhuis in Nederland, aan álle 24 veiligheidsnormen van TÜV Nederland. In mei 2013 werd het ziekenhuis extern geaudit door TÜV. Onlangs werd bekend dat het eindoordeel van dit toetsingsorgaan, positief is.

Lees meer

Coöperatievorming MST en ZGT dichtbij

Alle medezeggenschaporganen en de medische staven van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en het Medisch Spectrum Twente (MST) gaan akkoord met de vorming van een ziekenhuiscoöperatie waarvan de beide ziekenhuizen de oprichters zijn. Beide ziekenhuizen streven ernaar deze coöperatie in het voorjaar van 2013 te kunnen oprichten. Ook worden omliggende ziekenhuizen van harte uitgenodigd aan de ziekenhuiscoöperatie deel te nemen.

Lees meer

Onderzoek naar Zotel Ziekenhuisgroep Twente

Bij het zoeken naar bezuinigingsopties voor een sluitende begroting 2012 zijn alle onderdelen van ZGT tegen het licht gehouden, zo ook het Zotel. Het Zotel, opgericht in 1994 voor gasten die op afroep medische en verpleegkundige zorg krijgen, is de afgelopen tijd verliesgevend geweest. Om het eigentijdser en aantrekkelijker te maken en nieuwe cliënten groepen aan te boren, zijn er extra investeringen nodig.

Lees meer

Concentratie klinische longgeneeskunde in ZGT Almelo

Met ingang van 1 maart 2012 concentreert ZGT de klinische longgeneeskunde in Almelo. Voor de poliklinische zorg, dus voor een polikliniekbezoek aan de longarts, een longfunctieonderzoek en voor andere poliklinische behandelingen, kunnen de patiënten op beide locaties terecht. Voor een ziekenhuisopname kunnen longpatiënten vanaf 1 maart terecht in ZGT Almelo.

Lees meer

Ziekenhuisgroep Twente ontvangt Vaatkeurmerk

Aan Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is door de Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten, het Vaatkeurmerk toegekend. Het keurmerk is voor de derde keer uitgereikt en richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Vaatpatiënten worden door het keurmerk in staat gesteld om een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg aangeboden wordt.

Lees meer

TopZorg heupprotheses en lumbale herniaoperaties bij ZGT

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaat voor zorgverzekeraar Menzis nu ook totale heupprotheses bij heupartrose en lumbale herniaoperaties uitvoeren. Het ziekenhuis levert al TopZorg behandelingen bij borstkanker, staar, liesbreuk, spataderen, meniscus en slaapapneu. Voor een behandeling met het TOPZorg keurmerk kan de patiënt rekenen op een snelle behandeling, goede communicatie en betere zorg volgens de eisen van de patiënt zelf.

Lees meer