Oprichting Wondplatform Nederland

Op donderdag 15 april vindt in Nijmegen de oprichtingsvergadering plaats van het Wondplatform Nederland. Doelstelling van het platform is behoud van wondzorg op een gegarandeerd kwaliteitsniveau. Kwalitatieve wondzorg moet bereikbaar zijn voor iedere verzekerde. Hierbij moet vrijheid van keuze voor professional en patiënt gegarandeerd zijn en samenwerking in de keten vooropstaan en ongehinderd mogelijk zijn.

Lees meer