Specialisten in de zorg zijn onvoldoende bereikbaar!

Een landelijk onderzoek, gehouden onder 4967 zelfstandige zorgspecialisten, toont leemtes in de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid. Bovendien blijkt de administratieve werkdruk onnodig groot. Onderzoeker Max von Kreyfelt heeft in samenwerking met VO-Consulting, BereikbaarMKB en ondersteunt door Jobcall uit Amsterdam een bereikbaarheids-onderzoek gehouden onder ZZP ‘ers in de zorg. Primair doel was het toetsen van de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid. Een slechte bereikbaarheid heeft volgens Von Kreyfelt invloed op: het contact met de client, de werkdruk en daarmee ook op de kwaliteit en kosten van de zorg.

Lees meer