IJsbericht 9: Poldergemalen tot en met weekend uit

De poldergemalen van Wetterskip FryslAn blijven tot en met het weekend uit. Hiermee zorgt het waterschap dat de ijsvloer in tact blijft. Volgens de weersverwachting zet de dooi vanaf maandag 13 februari geleidelijk in. Maandagochtend komen de gebiedsbeheerders van het waterschap bij elkaar om te bepalen waar en wanneer gemalen aan moeten.

Lees meer

Wetterskip Fryslan overweegt onder water zetten retentiegebieden

Wetterskip Fryslan besluit donderdag 5 januari 2012 of het nodig is om retentiegebieden onder water te zetten. Daarmee probeert het waterschap het waterpeil in de Friese boezem te beheersen. Dit is nodig om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om de Soestpolder bij Burgum, Mildam bij Heerenveen, de polder Kinderman bij Valom en de polder Eiland Oost bij Grou. Deze polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoog water te fungeren als berging voor het overtollig water.

Lees meer

Woudagemaal in werking, publiek welkom

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is maandagavond 2 januari 2012 in werking gesteld om de grote hoeveelheid neerslag die de komende dagen wordt verwacht te verwerken. De hevige regenval van gisteren en de verzadigde bodem door de natte decembermaand hebben ervoor gezorgd dat het peil op de Friese boezem aanzienlijk is verhoogd. Bovendien is er geen waterafvoer meer mogelijk bij Dokkumer Nieuwe Zijlen vanwege de hoge waterstand op het Lauwersmeer.

Lees meer