Veteranen verdienen bijzondere waardering

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Veteraneninstituut en Blauw Research naar de Nederlandse opinie over veteranen blijkt dat Nederlanders een positief beeld hebben van veteranen.

Veteranen, onze missie

Een aanzienlijk deel vindt ook dat militaire uitzendervaringen van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt. Ruim duizend respondenten namen in 2012 deel aan dit online vragenlijstonderzoek.

Lees meer