Onbekendheid pilot belemmert zelfstandige verpleegkundigen

Zelfstandige verpleegkundigen moeten te vaak zelf zorginstellingen informeren over hun deelname aan de landelijke pilot en dit belemmert de uitoefening van hun vak. Op 1 januari 2013 is de landelijke pilot officieel gestart: zelfstandige verpleegkundigen bieden AWBZ-Zorg in Natuur. Dit na de regionale pilot in 2012.

Minister investeert in arbeidsmarkt en bestrijden agressie

€ 40 miljoen investering in het regionale arbeidsmarktbeleid en agressiebeleid in de zorg: dat hebben minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS de Tweede Kamer gemeld in hun Arbeidsmarktbrief. V&VN is blij met de concrete

Zes+ voor VWS op Zorgmeetlat

Het kabinet krijgt als rapportcijfer een 6+ van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. V&VN heeft de plannen van het kabinet langs de Zorgmeetlat gelegd. Het kabinet scoort op de urgentie in maatregelen om nu, en in de toekomst, voldoende

Zware eisen aan medewerkers Centra Jeugd en Gezin

Er moeten zware eisen gesteld worden aan de medewerkers van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Dit vindt de Fractie Jeugd van V&VN met andere beroepsverenigingen in de jeugdzorg. Dat stellen zij in een advies aan het ministerie van VWS.

Tweede Kamer kiest voor verpleegkundig specialist

Op 29 maart 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorliggend wetsvoorstel om de Wet BIG aan te passen. Door deze wijziging van de wet wordt taakherschikking mogelijk en krijgen verpleegkundig specialisten zelfstandige bevoegdheden voor

Meer politieke aandacht voor zorgprofessionals

Een coalitie van CDA, D’66 en GroenLinks is het beste voor 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden, de grootste beroepsgroep van Nederland. Dit blijkt uit de V&VN Zorgmeetlat. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN:

Verpleegkundige erepenning voor Peter Koopman

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft oud-voorzitter van de AVVV Peter Koopman maandag 12 april onderscheiden met de Penning van Verdienste, voor zijn bijdrage aan de krachtenbundeling van verpleegkundigen en verzorgenden en aan de bestaansgrond van de beroepsvereniging. V&VN kent de erepenning toe als uitzonderlijk bewijs van eer.