Samen werken aan zorg en ondersteuning

Burgers die met beperkingen of ziekte worden geconfronteerd, moeten zo min mogelijk last hebben van schotten tussen de AWBZ en de Wmo. Daarom moeten gemeenten en zorgverzekeraars beter met elkaar samenwerken. Hiervoor is het nodig dat zij meer ruimte krijgen om financiële en beleidsmatige beslissingen over de AWBZ te nemen. Zo ver is het helaas nog niet, maar ondertussen starten de VNG en ZN met 13 koppels van gemeenten en zorgverzekeraars om de samenwerking alvast een flinke stimulans te geven.

Lees meer