Wmo-debat neemt gemeentelijke zorgen niet weg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onverminderd bezorgd of gemeenten de kans krijgen om de decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo zorgvuldig voor te bereiden. Om voor een groep kwetsbare burgers de begeleiding goed te kunnen uitvoeren, is voldoende voorbereidingstijd en budget nodig.

De VNG heeft op 3 april 2012 in een gesprek met de staatssecretaris van VWS de zorgen van de gemeenten overgebracht over twee zaken: de invoeringsdatum en de financiën. Vervolgens debatteerde de Tweede Kamer op 4 en 5 april 2012. Het debat heeft de zorgen bij gemeenten niet verminderd.

‘Niet nu besluiten tot afschaffen statiegeld’

Gemeenten roepen de Tweede Kamer op het statiegeld op grote PET-flessen niet zo maar bij het vuilnis te zetten. Uit een peiling die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder alle gemeenten heeft gehouden, blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten vindt dat het besluit over afschaffing statiegeld moet worden opgeschort tot 2015.

De meeste andere gemeenten vinden dat statiegeld hoe dan ook behouden moet blijven.

Gemeenten draaien op voor gevolgen van het kabinetsbeleid

Gemeenten draaien op voor de gevolgen van het kabinetsbeleid van de komende jaren. Het kabinet gebruikt haar bezuinigingsopgave als aanleiding voor grootschalige veranderingen en vernieuwingen in o.a. de sociale zekerheid en zorg.

Structureel 24,9 miljoen voor toezicht en handhaving kinderopvang

Voor toezicht en handhaving op de kinderopvang komt er vanaf 2012 een structureel budget beschikbaar van 24,9 miljoen euro. Hiermee kunnen gemeenten het toezicht intensiveren voor kinderopvanglocaties en gastouders waar dat nodig is en is het ook mogelijk strenger te handhaven.

Laat gemeenten beslissen over toestaan megastallen

Laat gemeenten en provincies zelf beslissen of zij megastallen toestaan of niet. Zij kunnen bepalen of deze goed inpasbaar zijn in het landschap en wat de bevolking hiervan vindt. Landelijke regels voor maximale schaalgrootte zijn onwenselijk en onnodig.

Buitenspeeldag 2012

Na een zeer geslaagde Buitenspeeldag op 1 juni 2011 kondigen de initiatiefnemers alvast de datum aan voor de zevende editie volgend jaar: woensdag 13 juni 2012. Op die dag gaat als vanouds de tv-uitzending en website van Nickelodeon letterlijk ‘op zwart’ en worden in heel Nederland voor kinderen sport- en spel