Plan gemeenten voor nieuwe banen en loopbaanontwikkeling

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben samen een sectorplan opgesteld. Met dit plan maken gemeenten banen voor jongeren en investeren zij in de loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers. Gemeenten die hier aan mee doen, kunnen subsidie krijgen van het ministerie van SZW.

Lees meer

Diagnosticeren in de JeugdGGZ blijft bevoegdheid van deskundigen

Diagnosticeren is een vak apart. Het beeld, dat gemeenteambtenaren met een cursus Jeugd-GGZ op zak dat voortaan voor kinderen en jongeren met problemen gaan doen, is volstrekt onjuist. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van verschillende berichten in de media.

Lees meer

‘Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt afstand van de manier waarop gemeenten in 2015 zorgtaken zouden gaan uitvoeren, zoals neergezet in de uitzending van Nieuwsuur.

Nieuwsuur: ‘Werklozen moeten de thuiszorg doen’.

De VNG stelt in een reactie dat lijfsgebonden zorg uiteraard moet worden geboden door mensen die daarvoor opgeleid zijn en de zorg uitvoeren volgens professionele standaarden. Dus niet door de buurman of een werkloze.

Lees meer

Afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders krijgen weer vrij spel

De kans bestaat dat vanaf 2014 buurten verloederen en inwoners meer overlast ervaren. Oorzaak: bezuinigingen van het Rijk. Per 2014 wil het ministerie van Veiligheid en Justitie stoppen met de vergoeding die gemeenten krijgen voor de aanpak van overlast, verloedering en asociaal parkeergedrag. Het Rijk geeft afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders daarmee weer vrij spel.

Lees meer

Van die bank af en naar buiten!

Op woensdagmiddag 13 juni 2012 vindt alweer de vierde editie van de Landelijke Buitenspeeldag plaats. In heel Nederland worden kinderen aangemoedigd om buiten te gaan spelen. Want buiten spelen is leuk, zeker als er op ruim 800 locaties allerlei leuke buitenactiviteiten worden georganiseerd en de kindertelevisiezender Nickelodeon van 13.00 – 17.00 uur op zwart staat.

Lees meer

‘Lenteakkoord beknot gemeenten’

Een verontrustend perspectief op lange termijn, en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de VNG na de bekendmaking van het lente-akkoord en de voorjaarsnota.

Voor de korte termijn stelt de VNG vast dat een aantal financiële pijnpunten onterecht wordt doorgeschoven naar gemeenten. Dat is teleurstellend: gemeenten worden geconfronteerd met flinke beperkingen in het werk voor hun inwoners. Voor de langere termijn is onduidelijk of en hoe de gemeenten door kunnen gaan met de vernieuwingen op gebieden als arbeidsmarkt en zorg.

Lees meer

‘Zet decentralisatie jeugdzorg door’

De uitgangspunten voor de nieuwe jeugdzorgwetgeving kunnen rekenen op instemming van de Nederlandse gemeenten. In reactie op de recente voortgangsbrief van de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er daarom voor de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort door te zetten.

Gemeenten zijn al geruime tijd aan de slag met de transitie van de zorg voor jeugd. Doelstelling is kinderen, jeugdigen en hun opvoeders zo vroeg mogelijk te ondersteunen binnen de normale opvoedsituatie. De voortgangsbrief onderschrijft deze visie van gemeenten.

Lees meer