‘Maak dilemma’s rond veiligheid kinderen bespreekbaar’

Bestuurders uit de gehandicaptensector en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen meer openheid over dilemma’s rond kindermishandeling en seksueel misbruik.

Groepsgesprek bestuurders gehandicaptenzorg

Dat blijkt uit een gesprek dat drie bestuurders voerden in het kader van de Week van Kinderen Veilig. Door deze dilemma’s bespreekbaar te maken dragen bestuurders bij aan een open cultuur.

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht

Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, worden per 1-1-2012 wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. De verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en)- mishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Gemakshalve spreken we van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

VGN publiceert handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik

Met de handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik biedt de VGN handvatten waarmee instellingen hun eigen beleid onder de loep kunnen nemen en zo nodig kunnen actualiseren. De VGN wil bereiken dat handelingsverlegenheid op het complexe terrein van seksualiteit en seksueel misbruik wordt

Lees meer