Sterke afname baankansen in welzijnsbranches

Waar de werkgelegenheid tot een aantal jaren geleden nog groeide in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn is deze inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Dit leidt tot groeiende personeelsoverschotten en een stijgend beroep op de WW vanuit de drie welzijnsbranches.

Ouderen houden moeilijke positie op de arbeidsmarkt

Slechts twee procent van de vacatures werd in 2011 ingevuld door een 55-plusser. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van UWV naar de Nederlandse vacaturemarkt. Ongeschoolden werden op vijf procent van de vacatures aangenomen, terwijl bedrijven aan veertien procent van de banen geen opleidingseisen stelden. Ook de positie van arbeidsgehandicapten is weinig rooskleurig. Maar een beperkt deel van de werkgevers had het afgelopen jaar een arbeidsgehandicapte in dienst.

Werk in tijdelijke dienst biedt perspectief voor duurzame participatie

Werk in tijdelijke dienst biedt perspectieven voor werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ruim 60 procent van de werknemers die na de WW in tijdelijke dienst ging werken, blijkt duurzaam te werken. Het is eveneens zo dat werknemers met tijdelijke contracten vaker een beroep doen op sociale zekerheidsregelingen zoals WW, vangnet Ziektewet en WIA. Dat blijkt uit het op dinsdag 22 november 2011 gepubliceerde UWV Kennisverslag.

Ouderen zonder baan moeilijk aan de slag

Het aandeel werkende 55-plussers is de afgelopen jaren flink gestegen van 34 procent in 2000 tot 49 procent in 2010. Dit percentage zal de komende jaren verder toenemen, vooral omdat meer vrouwen blijven werken, maar ook omdat uittreedroutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt.

Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt

In vrijwel alle delen van Nederland zal de vergrijzing van de bevolking gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een studie van UWV WERKbedrijf. Zo kan de vergrijzing regionaal en binnen sectoren tot aanzienlijke problemen leiden bij het vervullen van vacatures. Ook dreigen bedrijven kennis en ervaring te verliezen.