Univé-VGZ-IZA-Trias boekt winst van 292 miljoen

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias heeft 2009 afgesloten met een positief nettoresultaat van 292 miljoen euro, tegen een verlies van 202 miljoen in 2008. Tegelijkertijd steeg de omzet van 9,1 naar 9,9 miljard euro. De forse stijging van het resultaat is volledig te danken aan sterk verbeterde beleggingsopbrengsten. Het klantenbestand voor zowel de zorg- als de schadeverzekeringen groeide in 2009 licht.

Univé-VGZ-IZA-Trias onderzoekt onjuiste declaraties apothekers

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias is een onderzoek gestart naar onjuiste declaraties bij apothekers. De verzekeraar heeft geconstateerd dat een groot aantal apothekers declaraties heeft ingediend voor geneesmiddelen die niet voorradig waren in Nederland. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of de onjuiste declaraties met opzet zijn gedaan en welke financiële voordelen de apothekers ermee behaald hebben.

Overgewicht te lijf met behulp van groepstraining, sms en online bewegingsmeter

Collectief verzekerden van Univé-VGZ-IZA-Trias krijgen de kans om aan hun overgewicht te werken met behulp van onder meer een internetforum, groepstrainingen, een sms-dienst en een bewegingsmeter. Voor het pilotproject Gericht op Gewicht werkt Univé-VGZ-IZA-Trias samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. Het project is bedoeld voor mensen met een BMI van 30 tot 35, in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar.

Univé-VGZ-IZA-Trias breidt aanbod ‘knie- en heupvakanties’ uit

Verzekerden van Univé-VGZ-IZA-Trias kunnen voortaan voor knie- en heuparrangementen (operatie en revalidatie) ook terecht in drie Duitse ziekenhuizen in de grensregio. De zorgverzekeraar biedt een vergelijkbaar arrangement al langer aan in de Median Kliniek in de regio Bielefeld. Vanwege het succes hiervan en de aanhoudende vraag, kunnen verzekerden nu ook terecht in drie ziekenhuizen en bijbehorende revalidatieklinieken van de Helios-keten in het grensgebied. Dit alles om het de klant nog gemakkelijker te maken.

Flip Klopper nieuwe voorzitter RvC Univé-VGZ-IZA-Trias

Flip Klopper wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé-VGZ-IZA-Trias. Daar hebben de ledenraden van de verzekeraarscombinatie vandaag formeel mee ingestemd. Klopper volgt scheidend voorzitter Jan Pierik op, die per 19 maart 2010 vertrekt. Jan Pierik sluit daarmee een periode van ruim 27 jaar intensieve betrokkenheid bij Univé-VGZ-IZA-Trias en zijn rechtsvoorgangers af. Daarnaast treedt Carin Gorter toe tot de Raad van Commissarissen. Zij vult een positie in die sinds begin 2009 vacant was.

Edwin Velzel vertrekt als bestuursvoorzitter Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT)

Edwin Velzel heeft in overleg met de Raad van Commissarissen besloten zijn functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) te beëindigen. Velzel heeft 10 jaar met succes en plezier leiding gegeven aan Univé-VGZ-IZA-Trias. Velzel wil zich weer volledig toeleggen op de inhoud van het vakgebied en start daartoe een eigen adviesbureau, dat zich richt op de verzekeringssector en de gezondheidszorg. Hij wil daarmee onder meer een actieve bijdrage leveren aan het helpen realiseren van veranderingen en verbeteringen in de zorg. De Raad van Commissarissen heeft Martin Duvivier benoemd als zijn opvolger per 19 maart 2010.

Stoppen met roken in basispakket Univé-VGZ-IZA-Trias

Univé-VGZ-IZA-Trias gaat als eerste verzekeraar stoppen met roken via het behandelcentrum van STIVORO vergoeden uit het basispakket. Univé-VGZ-IZA-Trias wil de beste begeleiding beschikbaar maken voor haar verzekerden. Daarmee krijgen verzekerden zelf meer regie over hun gezondheid. Ze kunnen nu, anders dan tot op heden het geval was, kosteloos intensieve hulp bij het stoppen krijgen. De verzekeraarscombinatie tekent dinsdag als eerste verzekeraar een overeenkomst met STIVORO voor deze bewezen werkzame methoden.