Nieuw boek Twynstra Gudde Essenties voor samenwerking in wonen en zorg

‘Het duurt te lang’, ‘het kost te veel’, ‘we begrijpen elkaar niet goed’. Dit zijn veelgehoorde klachten tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en vastgoedpartijen. Dat is niet alleen jammer, maar ook ernstig. Steeds meer mensen hebben aangepaste huisvesting nodig vanwege hun zorg- en ondersteuningsbehoefte. Om aan deze wensen te voldoen is het van belang dat vastgoed- en zorgondernemingen goed met elkaar samenwerken.

Per 1 september: één kinderhartcentrum

Per 1 september verplaatst het UMC St Radboud alle cardiochirurgische ingrepen en catheterinterventies bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen (AHA) naar het UMC Utrecht. Daarmee is het Kinderhartcentrum van het UMC Utrecht een van de grootste van het land, met naar verwachting bijna 400 hartoperaties per jaar.