Betere regie huisarts bij maken oogfoto’s

Ontwikkelaar van Ketenzorg Informatie Systemen CareSharing en TeleMC hebben hun expertise op het gebied van chronische ketenzorg en diagnostiek gebundeld. Door het koppelen van hun systemen zorgen ze ervoor dat alle betrokken zorgverleners vanuit één ICT-systeem diagnostische onderzoeken

4000ste huisarts start met teleconsultatie

Drs. Erik Ubachs uit het Gelderse Wijchen start als 4000ste huistarts met teleconsultatie via TeleMC en is ter gelegenheid daarvan in de bloemetjes gezet. Teleconsultatie neemt de laatste jaren een grote vlucht en

Specialist adviseert huisarts via iPad

Vanaf vandaag hebben huisartsen en specialisten een nieuwe mogelijkheid voor het verder verbeteren van hun patiëntenzorg. Teleconsultatiebedrijf TeleMC heeft een toepassing ontwikkeld waarmee een huisarts