Stimulering rookmelders in huurwoningen

De stuurgroep Rookmelders is een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie, het NIFV, de NVBR en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Samen werken zij aan het vergroten van het aantal woningen met rookmelders.

Winnaars Zeldzame Engel Award 2011

Op 15 mei 2011 werd voor de vierde keer de Zeldzame Ziekten Dag georganiseerd. Ditmaal in dierentuin Artis te Amsterdam. Het doel van de jaarlijkse Zeldzame Ziekten Dag is om aandacht te vragen voor alle mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben. Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting

Genomineerden Zeldzame Engel Award bekend

Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting 6.000 zeldzame aandoeningen. Daarom wordt de Zeldzame Ziekten dag georganiseerd, met als doel om aandacht te vragen voor alle mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben.

Zeldzame Ziekten Dagen in Amsterdam

Op zondag 15 mei 2011 wordt voor de vierde keer de Zeldzame Ziekten Dag georganiseerd in dierentuin Artis te Amsterdam. Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting 6.000 zeldzame aandoeningen. Zeldzame aandoeningen zijn vaak