Dramatische terugval behandeling stoppen met roken

Een NZa maatregel die veel te laat is gecommuniceerd. Zorgverzekeraars die basiszorg niet in hun basisverzekering opnemen. Helpdesks die foutieve informatie verschaffen. Het gevolg: een serieuze terugval van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor stoppen met roken begeleiding. Het ministerie van VWS heeft gefaald in haar informatievoorziening, en Nederlanders zijn daar de dupe van.

Lees meer

Imago niet-roken bij jeugd nauwelijks verbeterd

Het imago van niet-rokende jongeren is nog steeds aan verbetering toe. Dit blijkt uit de themapublicatie ‘imago van jongeren die niet roken 2001-2011’, die STIVORO maandag 5 december 2011 publiceert. Op een schaal van 1 tot 7 steeg de imagoscore maar een klein beetje, van 5,1 in 2001 naar 5,3 in 2011. Op dit moment vindt 63% van de jongeren niet-rokende leeftijdsgenoten ‘cool’. Dat betekent dat er een forse groep is die neutraal staat tegenover roken of zelfs positief. De data zijn in opdracht van STIVORO verzameld door TNS NIPO als onderdeel van de jaarlijkse Roken Jeugdmonitor onder jongeren van 10-20 jaar.

Lees meer