Effecten antibioticagebruik bij mens en dier

Antibioticaresistentie in de Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds laag, maar de resistentie tegen derde-generatie-cefalosporine antibiotica in de kliniek neemt toe. Hoewel het totale antibioticagebruik per opgenomen patiënt al jaren vrij stabiel is, worden in ziekenhuizen vaker reserveantibiotica voorgeschreven. Het antibioticagebruik in dieren lag in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen, maar is sinds 2007 met 40 procent afgenomen.

Lees meer

Darmbacterie steeds vaker ongevoelig voor antibiotica

Nieuwe gegevens afkomstig uit het Europese Antimicrobiële Resistentie Surveillance Systeem (EARSS) laten zien dat resistentie tegen antibiotica blijft toenemen. Vooral Escherichia coli, een darmbacterie, ontwikkelt in alle EU-landen met een alarmerend hoge snelheid resistentie tegen een groot aantal antibiotica. De bacterie Escherichia coli (E. coli) die zich normaal in onze darmen bevindt, kan ook blaasontste-king en bloedvergiftiging veroorzaken.

Lees meer