Eerste WellBeing Benefiet Party

Op zaterdag 10 juli 2010 organiseert de WellBeing Foundation een groots benefietfeest op landgoed Zonnestraal in Hilversum. De stichting zamelt hiermee geld in voor de realisatie van Thermen WellBeing Veluwe,