Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap

De ‘Stichting ter behartiging der belangen van het gebrekkige kind’ is in 1959 opgericht door ouders van kinderen met een handicap. Met de gelden die de stichting ontvangt stimuleert zij (wetenschappelijk) onderzoek naar zorgverbetering en zorgvernieuwing.