Bouw en zorg totaal niet voorbereid op vergrijzing’

Door de recessie is de horizon van overheid en ondernemingen steeds korter. Hierdoor wordt in de planvorming vaak niet verder gekeken dan 2020, terwijl in 2040 ons land op de piek van de vergrijzing zit. Door deze ‘verzilvering’ van de samenleving zullen grote problemen ontstaan. In combinatie met de bevolkingskrimp – die in bepaalde gebieden hard toeslaat – zullen gemeenten en bouwbedrijven alleen door vanuit een andere visie te bouwen van een bedreiging een kans kunnen maken. Stichting VitaValley doet een appèl aan overheid, projectontwikkelaars en zorginstellingen voor een integrale aanpak om te gaan bouwen vanuit behoefte en langjarige demografie in plaats van aanbod en korte termijn.

Lees meer