Eerste wiskundestripboek gepresenteerd in Utrecht

Op 8 november 2012 vond in Utrecht de tweede editie van het Strips op School symposium plaats. Het voornaamste doel: het medium ‘strip’ bekendheid geven als leermiddel in het onderwijs. Een evenement dat georganiseerd werd voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in samenwerking met onder meer de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers.

Lees meer

Oefenprogramma basisvaardigheden rondom voetbal

Op woensdag 5 mei jl. presenteerde ETV.nl ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ tijdens de Nationale Straatvoetbaldag van SVBN (Stichting Straatvoetbalbond Nederland) in Amsterdam Zeeburg. ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ is een online oefenmodule voor taal, rekenen en digitale vaardigheden gekoppeld aan het thema voetbal.

Lees meer