Duurzame initiatieven bij Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en LEF future center een Innovatiebijeenkomst over duurzame energie in de infrastructuur georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties kwamen vrijdag 3 februari 2012 in Utrecht samen om te praten over duurzame energie initiatieven in de infrastructuur. De Innovatiebijeenkomst is een startbijeenkomst waar nieuwe initiatieven in het kader van de CO2-Prestatieladder worden geboren en waar dialoogpartners gevonden kunnen worden.

Lees meer