Medicinale cannabis opnieuw minder verstrekt

Foto van een cannabisplant

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 20.000 keer medicinale cannabis, 9% minder dan in de eerste helft van 2020. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in 2020, groter dan olie. Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad. Bureau Medicinale Cannabis Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), dat valt … Lees meer

Opkomst nieuwe anticoagulantia niet te stollen

In de eerste helft van 2012 telde de SFK bijna 370.000 gebruikers van vitamine K-antagonisten (‘cumarines’). Artsen schrijven nieuwe orale anticoagulantia, die de bezwaren die kleven aan het gebruik van vitamine K-antagonisten mogelijk kunnen inperken, nog in beperkte mate voor. Het gebruik ervan neemt echter sterk toe.

Lees meer

Nieuw risico door nieuwe maximumprijzen medicijnen

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen in oktober 2012 zorgen voor een daling van het prijspeil van 1,2% ten opzichte van september van dit jaar. In vergelijking met oktober 2011 is het prijspeil van geneesmiddelen met gemiddeld 4,3% gedaald. Opnieuw worden ook prijsstijgingen genoteerd die vanwege sommige verzekeraarscontracten een extra bedrijfsrisico voor de apotheek vormen.

Lees meer

Gebruik ADHD-middelen niet in te tomen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ADHD. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar lag met gemiddeld 19% hoger.

Lees meer

Twee op de drie geneesmiddelen generiek

Het aantal verstrekkingen van generieke receptgeneesmiddelen in het basispakket nam in 2011 met 14% toe tot 126 miljoen. Het aandeel van deze middelen maakt daarmee 63% uit van het totaal aantal verstrekkingen in deze groep geneesmiddelen. In de eerste helft van 2012 liep dit verder op tot 66%.

Lees meer

Vaker zelf betalen voor receptgeneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 voor meer dan 150 miljoen euro aan receptgeneesmiddelen die niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kwamen. Dit bedrag neemt de laatste jaren toe. Aan anticonceptiemiddelen werd vorig jaar ruim 64 miljoen euro niet vergoed.

Lees meer

West-Europese geneesmiddeluitgaven nivelleren

In Nederland kwamen de uitgaven aan geneesmiddelen per inwoner in 2010 uit op € 347. Dit is 14% onder het West-Europees gemiddelde (€ 401). In West-Europa nivelleren de bestedingen aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking. Naar verhouding dure landen kennen een lagere uitgaventoename, terwijl het goedkope Engeland een sterke groei liet zien.

Lees meer