Serious Request voor Dieren

Een Serious Request voor Dieren

Tal van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van dieren in Nederland kennen het probleem. Terugloop onder donateurs, sponsoren die vanwege de crisis een stapje terug moeten doen. Maar dieren horen in een volwaardige samenleving er wel degelijk bij. Te vaak al zijn dieren het ondergeschoven kindje. Dierenwelzijn Stichting Dierenhulp, een 100% vrijwilligersorganisatie zet

Nederlandse dieren worden vergeten

Tienduizenden Nederlandse dieren worden aan hun lot overgelaten, zijn niet beschermd en hoeven evenmin te rekenen op hulp van de Nederlandse overheid. Dat werd meerdere malen pijnlijk duidelijk in contacten met de verantwoordelijke staatssecretarissen en minister van LVV.

Nederland in hoogste categorie landen met dierenleed

Voor het veertiende jaar heeft Stichting Dierenhulp een overzicht samengesteld van landen waar dierenleed voorkomt. Dit jaar in een nieuwe opzet.

De landen zijn nu onderverdeeld in drie categorieën. Dit werd gedaan mede omdat het geen eer is om bijvoorbeeld in de top 10 te staan als land. Het is immers geen eer om als eerste, tweede of derde genoemd te worden.

Terugdringen zwerfdierenpopulatie op Curaçao

Holland International gaat samen met Nederlandse reisagenten €6.250 verzamelen voor Stichting Dierenhulp. Met dit bedrag laat de organisatie op Curaçao 175 sterilisaties uitvoeren op dieren zonder duidelijke eigenaar. Het benodigde bedrag kunnen de reisagenten sparen door groene accommodaties te boeken.

Nederland weer dieronvriendelijker

Voor het dertiende jaar presenteert Stichting Dierenhulp een lijst met landen waar dierenleed grootschalig voorkomt. Deze lijst komt tot stand op basis van meldingen van toeristen, dierenartsen, rapporten, mediaberichten, dieren organisaties en eigen waarneming. Met het vakantieseizoen voor de deur een graadmeter om te zien of

Nederland stijgt op lijst dierenleed

Voor het twaalfde jaar heeft Stichting Dierenhulp de lijst samengesteld van landen waar meldingen over en van dierenleed grootschalig voorkomen. Deze lijst komt jaarlijks tot stand op basis van meldingen van toeristen, dierenartsen, mediaberichten, collega organisaties en eigen waarneming. De lijst geeft een goede indicatie over de omgang met dieren in de verschillende landen. Nu de vakanties weer geboekt worden en miljoenen mensen gaan reizen kan men op die bestemmingen geconfronteerd worden met soms ernstige vormen van dierenleed en dierenmishandeling.