LIGHT FOR THE WORLD nieuwe naam stichting Dark & Light

Stichting Dark & Light gaat vanaf 1 januari 2012 verder onder de naam LIGHT FOR THE WORLD. De keuze voor de nieuwe naam is een logisch vervolg op de nauwere samenwerking met andere Europese hulporganisaties met dezelfde missie.

Pakistan een jaar na de ramp

Eind juli is het precies een jaar geleden dat Pakistan werd getroffen door de ergste overstromingen in haar geschiedenis. Er kwamen 2.000 mensen om het leven en 18 miljoen mensen werden getroffen door het natuurgeweld.