Autisten steeds minder welkom op scholen

Een korte rondgang langs scholen en begeleidingsbureaus voor jongeren met autisme in de regio Zuidoost-Brabant levert een verontrustend beeld op.

Autisten steeds minder welkom op scholen

Met de wet op het passend onderwijs in aantocht blijken veel autisten niet op de school van hun keuze terecht te kunnen. Scholen zijn huiverig voor de extra aanpassingen die het onderwijs van hen vergt. Opmerkelijk. Juist in de regio waar volgens onderzoekers de meeste autisten van Nederland wonen.

Lees meer

Einde Stoutfonds nabij

Het Stoutfonds, dat boetes betaalt voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen, heeft de finish in zicht. Woensdag 2 mei 2012  deed de Haagse rechtbank uitspraak in de zaak van Kelvin, de stagiair die bij de Triodos Bank stage wilde lopen, maar dit op grond van zijn verblijfsstatus niet mocht.

Lees meer

‘Henk Kamp doet Start Foundation te kort’

Donderdagavond 5 april 2012 was minister Henk Kamp in debat met Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, inzake het aanbieden van stages aan jongeren zonder permanente verblijfsvergunning.

Kamp en Asscher over stage illegale mbo´ers.

Tijdens dit debat kwam het door Start Foundation opgerichte Stoutfonds ter sprake. Dit Stoutfonds betaalt boetes die stagebieders krijgen wanneer ze dergelijke jongeren stage laten lopen.

Lees meer

Nomineren Johan Stekelenburg Compliment begint op Dag van de Arbeid

Vanaf de Dag van de Arbeid (zaterdag 1 mei) kunnen er weer voordrachten gedaan worden voor het Johan Stekelenburg Compliment. Deze tweejaarlijkse onderscheiding is bedoeld voor een persoon of organisatie die zich belangeloos inzet voor mensen zonder baan. Aan de onderscheiding zijn een geldprijs van € 15.000,- en een kunstwerk verbonden.

Lees meer