Alcoholreclame in de bioscoop bereikt veel kinderen

Minderjarige bioscoopbezoekers worden volop geconfronteerd met indringende alcoholreclame. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), uitgevoerd in 2009.

Nieuwe Kamer kan nieuw alcoholbeleid op gang helpen

Vandaag wordt bekend gemaakt of de nieuwe Tweede Kamer de voorliggende Drank- en Horecawet al of niet volgende week in behandeling neemt. Vooral gemeenten willen dat de behandeling van de wet nu plaatsvindt

Aantal jongeren met alcoholvergiftiging opnieuw gestegen

Het aantal jongeren dat in 2009 met een alcoholvergiftiging opgenomen is in het ziekenhuis, is maar liefst met 48% gestegen t.o.v. 2008. Dit blijkt uit cijfers die verzameld zijn door het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.

Nieuwe Drank- en Horecawet beloont actieve gemeenten

Onlangs besloot de Tweede Kamer de al in juli 2009 voorgestelde wijziging van de Drank- en Horecawet controversieel te verklaren. Later kwam zij daar op terug. Aan de wet is tenminste 7 jaar gewerkt. Morgenavond worden de voorstellen in eerste termijn door de Kamer behandeld.

Nieuwe Drank- en Horecawet mag er snel komen

Vandaag beslist de Tweede Kamer of de voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet een controversieel karakter heeft. STAP weet dat veel gemeenten snel aan de slag willen met de nieuwe wet. De voorliggende wet is een resultaat van 7 jaar studie, overleg en experimenteren. Gemeenten zijn de afgelopen jaren sterk betrokken bij de ontwikkeling van de wet met als gevolg dat er een voorstel ligt dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van gemeenten en op die van tal van regionale alcoholprojecten.

Een enkel zwak element in de wet mag geen belemmering zijn om behandeling ervan op de schuiven. De VNG gaf gisteren aan dat uitstel van behandeling gewenst is. Dat standpunt gaat voorbij aan het spoedeisende karakter van de nieuwe wet. Aanpak van het alcoholgebruik onder jongeren duldt geen uitstel.