Werelderfgoed Waddenzee verdient beter

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’.

Waddeneilanden, Noordsvaarder, Terschelling, zonsondergangNatuurgebied: Terschelling. © Foto Staatsbosbeheer.

De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels.

Biomassa voor duurzame warmte

Met ingang van 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa aan Stadsverwarming Purmerend (SVP) voor de opwekking van duurzame warmte. Met ingang van 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa aan SVP voor de opwekking van duurzame warmte.

Deze biomassa bestaat uit gesnipperd hout dat afkomstig is uit Nederlandse bossen, natuur en landschappen. Door het gebruik van biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto’s.

Natuurgebieden in het Noorden geven water de ruimte

Vanwege de hevige regenval en zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. De Waterschappen hebben daarom besloten om diverse waterbergingsgebieden (ook wel retentiegebieden genoemd) in gebruik te nemen. Dit zijn veelal natuurgebieden van Staatsbosbeheer, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor wordt wateroverlast in steden als Groningen, Meppel en Leeuwarden voorkomen. De natuur als klimaatbuffer, nu echt in actie.

Winterkamperen bij Staatsbosbeheer

Deze winter kunnen stoere kampeerders ook terecht op de Staatsbosbeheercampings. Dit jaar zijn voor het eerst drie campings het jaarrond open waar de andere Staatsbosbeheer-kampeerterreinen van oktober tot april de hekken sluiten.

Zwarte ooievaars vinden eindelijk hun weg naar de rivieren

In natuurgebied de Millingerwaard van Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is de vogel zelf zeldzaam, maar dit is vooral bijzonder omdat de zwarte ooievaar hét symbool is van de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan Ooievaar).

Blotevoetenspreekuur

Elke zomer is het Blotevoetenseizoen in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Iedereen is welkom om te genieten van Buiten. Eindelijk kun je weer met blote voeten in het gras of op het zand te lopen: het ultieme gevoel van vrijheid en buiten zijn. Kortom, de hoogste tijd voor een voetencheck.

Nationaal Bossenfonds zorgt voor extra bos

Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag richten een Nationaal Bossenfonds op voor nieuw bos in Nederland. Bedrijven kunnen geld doneren waarmee extra bos wordt aangeplant.