‘Snel een debat over dreigende afschaffing pgb’

SP-Kamerlid Renske Leijten wil met spoed in debat over plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget (pgb) grotendeels af te schaffen. Vanochtend meldden diverse media dat er een plan op tafel ligt om van 9 op de 10 pgb-houders het budget af te pakken. Van de huidige 130.000 ouderen, langdurig zieken en

Hulp voor hulpverleners

Veel hulpverleners zoals politie, brandweer, ziekenhuispersoneel maar ook conducteurs krijgen in hun loopbaan te maken met agressie. Een deel houdt hier psychische problemen aan over. Om die groep te steunen is dinsdag 17 mei 2011 de website hulpvoorhulpverleners.nl gelanceerd in Den Haag.

‘Koppel patiëntenorganisaties los van farmacie’

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de directe financiering van patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie aan banden moet worden gelegd. Hij stelt voor om de financiën van verenigingen veilig te stellen door