Van Gerven: Laat GGZ-personeel loon behouden

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft opheldering gevraagd aan het kabinet over het voornemen van de Limburgse GGZ-instelling Mondriaan om het personeel een loonoffer te vragen. ‘Vanwege de bezuinigingen vraagt de instelling het personeel nu tot 10% in te leveren.

‘Medisch interventieteam tegen resistente bacteriën’

SP-Kamerlid Henk van Gerven pleit voor een landelijk team van experts dat snel kan ingrijpen, wanneer een zorginstelling in de problemen komt door resistente bacteriën. ‘In het Maasstad Ziekenhuis zijn al 79 mensen besmet. Mogelijk zijn er zelfs 27 slachtoffers gevallen.

‘Kabinet moet leegloop kinderopvang voorkomen’

SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat het kabinet reageert op een rapport waaruit blijkt dat mogelijk tienduizenden ouders hun kinderen uit de opvang zouden halen. Toen Kooiman enkele maanden geleden aangaf dat dit zou leiden tot een leegloop werd dit door het kabinet ontkend.

‘Stel norm voor buitenspeelruimte’

SP-Kamerlid Nine Kooiman bepleit een wettelijk bepaald minimum aan buitenspeelruimte voor kinderen: ‘Steeds vaker zie je dat gemeenten onvoldoende rekening houden – of willen houden – met ruimte voor kinderen om buiten te kunnen spelen.

Van Bommel ambassadeur voor HealthNet TPO

Tweede Kamerlid Harry van Bommel is benoemd tot ambassadeur van de ontwikkelingsorganisatie HealthNet TPO. Deze organisatie verzorgt duurzame gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden en instabiele staten. In zijn onbetaalde functie zal Van Bommel zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven.

‘Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen’

SP Kamerlid Renske Leijten heeft woensdag 22 juni 2011 gehakt gemaakt van de ingrepen in het zorgpakket door VVD, CDA en PVV. Deze partijen willen onder meer de dieetadvisering, stoppen-met-rokenprogramma’s en fysiotherapie voor reuma- en hartpatiënten uit het basispakket verwijderen, evenals maagzuurremmers voor preventief