De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen

In de SCP-publicatie ‘Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen’, onder redactie van dr. J. Dagevos, wordt een beeld gegeven van de positie van Poolse migranten op o.a. onderwijs, taal, werk, wonen, gezondheid en interetnisch contact.

Lees meer

De sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen

Op dinsdag 6 september 2011 verschijnt het SCP-rapport ‘Gewoon aan de slag?’. De onderzoekers prof. dr. Saskia Keuzenkamp en drs. Ans Oudejans schreven dit rapport op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt.

Lees meer

Krachtwijkenbeleid in perspectief

Het huidige wijkenbeleid richt zich op verbeteren van de positie van de aandachtswijken. Hoe staat het daar mee? Helpt herstructurering en de verkoop van sociale huurwoningen? Dragen meer groen en speelveldjes in de wijk bij aan een leefbare en veilige woonomgeving? En hoe gaat het met de bewoners van de wijk? Biedt een aandachtswijk voldoende … Lees meer