Spiritualiteit en religie in Nederland

Volgens sommigen is de band met de godsdienstige traditie aan losraken en leidt ons land aan een collectief godsdienstig geheugenverlies.

Kerk, Glas in lood

Volgens anderen wordt zo’n oordeel te veel ingegeven door een achterhaalde visie op religie: er bloeien allerlei alternatieve vormen van spiritualiteit en er ontwikkelt zich een nieuwe opvatting over religie.

Discriminatie in Nederland

In de laatste maanden van 2013 werd met enige regelmaat in de pers aandacht besteed aan discriminatie.

11. Discrimination.Fotocredits: John Nakamura Remy (cc)

Wat ervaren nu de inwoners van Nederland zelf? In welke mate voelen zij zich gediscrimineerd? En wat voor incidenten maken zij mee?

Er blijft werk aan de wijk

In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het ‘Actieplan Krachtwijken’ bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid.

Sterke groei gebruik jeugdzorg

Onderstaand vindt u de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. In het rapport geven de onderzoekers drs. Evert Pommer, dr. Hetty van Kempen en dr. Klarita Sadiraj

Kinderen en internetrisico’s

Onderstaand vindt u de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Kinderen en internetrisico’s van dr. Nathalie Sonck en prof. dr. Jos de Haan. Het rapport geeft een beeld van de mate waarin Nederlandse 9-16-jarige internetgebruikers te maken hebben met online risico’s.