Nieuwe sterilisatiemethode vaak onbekend bij vrouwen

Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis begonnen met Adiana, een snelle sterilisatiemethode voor de vrouw waarbij geen verdoving nodig is, maar een pijnstiller volstaat. De methode is nog niet erg bekend in Nederland, terwijl deze nieuwe methode vele voordelen kent. Twee keer zoveel vrouwen worden nog steeds gesteriliseerd onder narcose, terwijl deze ingreep nu ook poliklinisch mogelijk is, in slechts 10 minuten.

Lees meer

Parkinson revalidatieprogramma in een dag gerealiseerd

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) opent het Parkinson Dagcentrum. De behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat naast medicatie ook uit het vergroten van de zelfzorg en paramedische begeleiding. Op het Parkinson Dagcentrum worden de problemen van de patiënt in 1 dag (in plaats van in meerdere weken) in kaart gebracht en ontvangen patiënten en verwijzers behandeladviezen  waar ze direct gebruik van kunnen maken.

Lees meer

Carrière maken in de zorg: waarom onderaan beginnen?

Tijdens de Open Dag van de Zorg opent het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) niet alleen haar deuren, maar ook de directiekamer. De voorzitter van de Raad van Bestuur heet de bezoekers welkom in zijn kamer en er worden tips gegeven om carrière te maken binnen het ziekenhuiswezen. De zorgorganisaties zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze informatieve dag.

Lees meer

Chantal Janzen opent kinderspeelhuis in het SLAZ

Onlangs is het nieuwe speelhuis van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) officieel geopend door Chantal Janzen. Het SLAZ heeft een ‘huis in een huis’ gebouwd op de kinderafdeling met behulp van hoofdsponsor Fortis Bank Nederland. Het speelhuis biedt zieke kinderen de mogelijkheid zich binnen een huiselijke sfeer te vermaken. Chantal zet zich graag in voor zieke kinderen en draagt het ziekenhuis een warm hart toe.

Lees meer

Door nieuwe MRI snellere uitslag Borstkankeronderzoek

Sinds kort heeft het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) een nieuwe tweede MRI, waardoor de uitslag van het borstkankeronderzoek sneller beschikbaar is. De wachttijd voor een MRI van de borsten, van twee weken, komt hiermee te vervallen, waarmee het recent verkregen keurmerk van het ‘roze lintje’ eer wordt aangedaan.

Lees meer

Ontspanningsoefeningen via de ziekenhuis-tv

Kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Uit onderzoek blijkt dat ontspanningsoefeningen een goed en gezond alternatief vormen. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam start in oktober daarom met het uitzenden van ontspanningsoefeningen voor opgenomen patiënten, via de ziekenhuistelevisie. Als een berg opzien tegen een onderzoek of operatie, niet kunnen slapen, pijn, doodsangsten uitstaan. Veel patiënten op de verpleegafdeling cardiologie kampen met dit soort problemen, vertellen psycholoog Ineke Kersten en fysiotherapeut Ellis Averzaat van de afdeling cardiologie. Zij ontwikkelden daarom een cd met vier ontspanningsoefeningen. “Een ziekenhuisopname is een stressvolle gebeurtenis. De ontspanningsoefeningen verminderen de stress en bevorderen het herstel. Ze helpen opgenomen hartpatiënten op een goede manier met hun angsten en pijn om te gaan,” lichten zij toe.

Lees meer