“Succesvolle topmannen zijn net vrouwen”

Nederland blijft in vergelijking met andere Europese landen achter in diversiteitsontwikkeling. Het aantal vrouwen aan de top neemt niet of nauwelijks toe, ondanks allerlei diversiteitprogramma’s en interventies.

Het vrouwelijk toppotentieel wordt nog steeds onvoldoende benut. Een gemiste kans want een gezondere diversiteit biedt sterke economische kansen, vinden leiderschapsadviseurs en auteurs Karin Raes en Lieke Thijssen in het nieuwe boek ‘Op karakter naar de top!’.

Echte leiders dienen

Onderzoek wijst uit dat medewerkers minder contraproductief gedrag vertonen (zoals pesten, sabotage, informatie achterhouden en verzuim) als ze een leider hebben die oprecht betrokken is. In organisaties waar de leider vooral met zichzelf bezig is, voelen medewerkers zich minder gehoord en begrepen en daardoor hebben ze de neiging meer contraproductief gedrag te vertonen. Daarom dienen leiders minder met zichzelf bezig te zijn en meer met hun medewerkers.

Managementfouten goed voor persoonlijke ontwikkeling

Elke manager, jong of ervaren, zal beamen dat het managementvak ‘gezegend’ is met de nodige valkuilen. Desondanks staan ze tijdens fouten en blunders zelden stil bij hoe ze horen te reageren, omdat ze te snel teruggrijpen naar de theorie in plaats van ervaring. ‘Gemiste groeikansen,’ vindt veranderadviseur en auteur Ellen Budde. Zo vertelt ze in het nieuwe boek ‘Alle kikkers in de kruiwagen‘ hoe moeizame situaties goed om te zetten zijn in grote ‘kleine groeistappen’.

iPad pilot onder rechters om efficiënter te werken

Het gerechtshof Leeuwarden en de rechtbank Haarlem doen mee aan een onderzoek naar het gebruik van digitale juridische publicaties op een iPad. Rechters en juridische stafmedewerkers worden drie maanden lang gevolgd om zo het gebruik van de iPad en

De 14e Sdu Royal Ten start 30 mei voor de deur van Sdu Uitgevers

De Sdu Royal Ten, ook bekend als het rondje om het Paleis, is populairder dan ooit. Lopers met uiteenlopende achtergronden doen dit jaar weer mee: jong en oud, managers en advocaten, wedstrijdlopers en recreanten gaan zondag 30 mei van start op een van de drie afstanden die deel uitmaken van de populaire Sdu Royal Ten. Het circuit is ronduit koninklijk met als centraal punt Paleis Huis Ten Bosch. Dit jaar start en finisht de 14e Sdu Royal Ten voor de deur van Sdu Uitgevers zelf.