Week van de Schildklier van 29 mei tot 5 juni 2010

In de Week van de Schildklier organiseert Schildklierstichting Nederland activiteiten zoals informatiestands, lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten. De stichting wil op deze manier de Nederlandse bevolking extra alert maken op de klachten bij en de gevolgen van schildklieraandoeningen.

Lees meer